Årets andre partnerforum vil foregå på Oslo Lufthavn. Formiddagen vil være i regi av vår partner AVINOR, med bl.a. guidet tur og omvisning.

Ettermiddagsøkta vil i hovedsak bestå av et leverandørseminar med bl.a. følgende tema

  • Strategi rundt kontrakter og valg av leverandører
  • Konsekvenser for norske kontra utenlandske leverandører
  • Samfunnsnytten av investeringer

Partnerforumet er forbeholdt våre partnerbedrifter.