En fullstappet «sal» med rundt 45 deltakere var samlet den 3.9. i Teams, som erstatning for planlagt fysisk samling. 

Senterleder Bjørn Andersen holdt et innlegg om forskning som senteret har vært involvert i gjennom 25 år.  Mye av dette er nå vanlig praksis i prosjektsammenheng.

Dagens hovedtema «Prosjekter med krevende interessentbilde» ble belyst fra 3 forskjellige prosjekter:

Kraftledningsprosjekter i bynære områder, ved Siri Revelsby, prosjektleder Hamang-Bærum-Smestad, Statnett

Nytt regjeringskvartal, inkl. Y-blokka, ved Knut Jørgensen, prosjektdirektør Nytt Regjeringskvartal, Statsbygg

Erfaringer fra Norges første forsøk med interkommunal kommunedelplan, Nye veiers E18 Dørdal – Grimstad ved Lone Sletbakk Ramstad, forskningsleder, SINTEF Digital

Tusen takk til alle som deltok og en spesiell tak til Siri Revelsby, Knut Jørgensen og Lone Sletbakk Ramstad for gode og interessante innlegg! (Opptakene av disse innleggene er forbeholdt senterets partnere og link til disse kan bestilles HER)

Opptak av innlegget om 25 års forskning finner du HER.