Gjennom Nærings-ph.d.-ordningen gir Norges forskningsråd økonomisk støtte til bedrifter som vil satse på doktorgradskompetanse for en eller flere ansatte.

 Nærings-ph.d. er et unikt tilbud til ansatte i næringslivet som ønsker å fordype seg faglig gjennom en formell utdannelse. Gjennom utdanningsløpet gis kandidaten mulighet til å operere i to vidt forskjellige verdener. En Nærings-ph.d.-kandidat blir derfor en viktig brobygger mellom akademia og bedriften både på kort og lang sikt.

    

Utlysning av Nærings-ph.d

Utlysning av Offentlig sektor-ph.d

 Tidligere og nåværende slike phd’er er:

  • Kai Haakon Kristensen, da ansatt i Skanska
  • Vegard Knotten, Veidekke
  • Fredrik Svalestuen, Veidekke
  • Sebastiano Lombardo, AF Gruppen

Prosjekt Norge oppfordrer både partnere og andre til å benytte seg av denne gode ordningen og viser til vedlagte brosjyrer fra Forskningsrådet som beskriver mulighetene.