Viljen til digital transformasjon er sterk hos Nye Veier. Virksomheten ønsker å finne ut hvordan ny teknologi kan utnyttes og hvordan den vil påvirke transportsektoren inkl. gjennomførings- og forretningsmodeller.  Nye Veier har derfor satt i gang et «Offentlig sektor – ph.d.-prosjekt» for å få fortgang i etableringen av det digitale fundamentet som er grunnleggende for den digitale transformasjonen.

 

Sebastian Kussl, leder for utbyggingsstrategi i Nye Veier, har fått permisjon fra sin nåværende stilling for å forske på stordata, dataanalyse og forståelse av data som strategisk ressurs.

 

Sebastian Kussl, Nye Veier

Ph. d.-prosjektet inngår i et samarbeid mellom Nye Veier og UiA, og den har som mål å øke kunnskap om hvordan data kan skape verdi for Nye Veier.

Noen aktuelle problemstillinger:

  • Hvordan ny teknologi påvirker etterspørsel etter transport, kapasitet og atferd
  • Hvordan digitale plattformer endrer forretningsmodeller
  • Hvordan bygge en mer datadrevet transportsektor

Sebastian er alltid åpen for innspill og samarbeidsmuligheter innenfor Prosjekt Norge-nettverket og deltar gjerne i prosjekter som er knyttet til tematikken.