Prosjekt Norge tilbyr stipendiater som har avhandlingstema tilknyttet prosjektledelse nyttige samlinger for informasjon, erfaringsdeling og ikke minst gjensidig inspirasjon.   

Professorene Nils Olsson og Agnar Johansen leder samlingene.

Vi diskuterer bl.a. team som metoder, teoretisk grunnlag og digitalisering.

Nyttige dokumenter:

Neste samling PhD gathering ala «Business Workshop» planlegges 16.-17. mars 2021.