Jan Frode Saasen og Roger Klev

PÅMELDING VIA PMI’s SIDE HER

Sted: NTNU, S.P. Andersens vei 5.; auditorium VG11 – Valgrinda

Tid: 7. mars, 18.00 – 20.30.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Forelesningen foregår på norsk. Det blir servering i starten av arrangementet.

Sett av tidspunktet. Informasjon om påmelding kommer senere.

Jan Frode Saasen vil gi en introduksjon til prosessen og omfanget fram til sammenslåingen, hvilke utfordringer en hadde, og hvordan en tilnærmet seg disse.

Roger vil presentere: «Forretningsforståelse og organisasjonsutvikling i prosjekter». Han vil vektlegge betydningen av en forretningsmessig tankegang i hele prosjektteamet/-organisasjonen, ikke bare hos prosjektleder og -eier.

Mer info om innledere og deres innlegg her.