Temaet porteføljestyring og innovasjonskultur traff midt i blinken og det var god oppslutning med i overkant av 40 påmeldte fra ulike bransjer, offentlig og privat sektor

  • Innledningen ved Jon Lereim identifiserte innovasjon inn i prosjektterminologien og porteføljestyringen, der innovasjon er realisering av verdiene til ideer, ikke bare ideer isolert.
  • Hoa Le Nguyen fra BI presenterte Scaleup-modeller, en kritisk del av verdiskapning og realisering der ulike finansierings- og samarbeidsmodeller er avgjørende.
  • Erik Dammen fra Marstrand AS presenterte viktige refleksjoner rundt eierstyring av innovasjonsprosjekter.

Inntrykket fra møtet var at tematikken var relevant for mange og på tvers av bransjer, der både strukturelle og kulturelle perspektiver må inkluderes for å skape vellykket porteføljestyring og dynamisk virksomhetsstyring.

Det ble påpekt at Prosjekt Norge må sikre at KunnskapsArenaene Porteføljestyring, Eierstyring, Gevinstrealisering samt Høyt Presterende Team sees integrert og helhetlig, noe vi kan bekrefte vil bli ivaretatt.