Dagens tema engasjerte, og 25 personer hadde prioritert å bli med på dette.  Tusen takk til Jon Lereim og Ole Jonny Klakegg som tok for seg eierstyring i portefølje fra henholdsvis et forretningsmessig og et forskningsmessig ståsted. Presentasjonene finner du her:

Jon_Lereim – Eierstyring i Prosjektporteføljer

Ole_Jonny_Klakegg_Eierstyring

 

(Deltakere i dette møtet som ønsker powerpointversjonen bes ta kontakt,)

 

Neste tema er «Innovasjonskultur i porteføljestyring». Funksjonelle spesifikasjoner i forhold til innovasjonskultur.

Det vil bli avholdt i august/september.  Dette blir antagelig også et digitalt møte. Følg med på denne siden for oppdateringer!

Ønsker du invitasjon til denne KunnskapsArenaen og/eller bidra med innlegg – ikke nød med å ta kontakt.