slide som oppsummerer conclusions om IPD sensemaking best-for-project mindset

Professor Walker har gjennomført flere studier av prosjekter som har anvendt IPD (Integrated Project Delivery) som prosjektmodell, i Australia, Storbritannia, og Finland, basert på erfaringer fra 80 praktikere. Her har man spesielt sett på kultur i prosjekter og hvordan dette oppfattes av deltakere i prosjektene. Det tar et institusjonelt teoriperspektiv med fokus på den kulturell-kognitive pilaren og hvordan mennesker gir mening om komplekse situasjoner og hvordan de tolker hva som er riktig handlingsforløp, gitt deres forståelse av hvordan den rådende kulturen påvirker og modererer retningslinjer for prosjekt, juridiske, forskriftsmessige og generelle rutiner. Oppgaven utforsker hvordan deres kulturell-kognitive ferdigheter hjelper dem og den identifiserer fire viktige elementer som hjelper til med å forklare utviklingen av et enhetlig team med et «beste-for-prosjektet» tankesett.

Walker presentation IPD