Har du meldt deg på konferansen Prosjekt 2018, den 7 nov. i Oslo? Program og påmelding finner du her…

Prosjekt er et strategisk virkemiddel for endring, utvikling og verdiskaping.  Men prosjekter gir lite effekt om vi ikke lykkes med virkelige endringer i tankesett, kulturer og systemer. Hvordan kan en virksomhet som NAV utvikle et prosjekt ‘mindset’ og lykkes med kontinuerlig produktutvikling?

Ola Furu, avd.dir NAV, snakker om hva som har vært de gode grepene for å øke endringstakten og modernisere IKT-NAV.  

Ola Furu:

Modernisering av IKT i NAV, mer enn å sette strøm på papir
Ola Furu er avdelingsdirektør for Applikasjonsutvikling i NAV IT. I tillegg er han programleder for Modernisering av IKT i NAV – Prosjekt 2. Furu kommer fra Capgemini Group hvor han var CEO for Capgemini Norge i 2009-2014. Furu fikk i 2010 Rosingprisen som årets toppleder. I 2014 ble han tildelt Æresprisen av Konsulentguiden.