Prosjekt Norges årlige forskersamling avholdt i Oslo 2. april.

Av innkomne forslag til satsningstemaer ble følgende valgt å gå videre med i denne omgang:

  • Lean/agile metoder/gjennomføringsmodeller – Nils Olsson (NTNU) og Bo Terje Kalaas (UiA)  holder i arbeidet fremover
  • Gode vs. dårlige prosjekter – Ola Edvin Vie (NTNU) og J. Alexander Langlo (NTNU/PN) holder i dette og rekrutterer studenter fra NTNU, evt. andre akademiske partnere)
  • Forretningsmodeller/governance/artificial intelligence (AI) – Eilif Hjelseth (NTNU) , Ralf Müller (BI), Nils Olsson (NTNU), Morten Hatling (SINTEF) følger opp arbeidet med finansiering og personell.

Neste steg generelt er at resultatene fra workshopen i dag vil danne grunnlag for en temasamling med styret i Prosjekt Norge i mai.