Prosjekt Norge etablerer på oppfordring fra sine partnere en felles, tverrfaglig kunnskapsarena med det mål å utvikle og beskrive god praksis for systematisk ferdigstillelse. Arenaen har som ambisjon at norsk olje-, anlegg- og byggenæring blir verdensledende på effektiv gjennomføring og sluttføring av prosjekter, og at dette skal gjøres gjennom målrettet forbedring innen hver næring og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av næringene. I tillegg til umiddelbar kunnskapsdeling, skal arenaen også være et arnested for fremtidige forsknings- og utviklingsprosjekter. Arenaen vil bli drevet og finansiert av medlemmene.

Prosjekt Norge får i disse dager inn avtalene fra de deltagende organisasjonene, og vi er p.t. i dialog med 19 selskaper. Det er i første omgang plass til 25 virksomheter. Ta gjerne kontakt dersom du synes denne arenaen er interessant for din virksomhet.

Vi holder presentasjon om nettverket på Solstrandkonferansen den 15.-16. februar.
Les mer på www.solstrandkonferansen.no