Partnerforum i Prosjekt Norge avholdt 17.01. hos Dovre Group.

Foruten generalforsamling med valg av nytt styre og Ingrid Dahl Hovland som styreleder ble en rekke faglige innlegg holdt rundt temaene: Hvorfor Prosjekt Norge er viktig for NTNU v/dekanus Olav Bolland fra IV-fakultetet, Stad Skipstunnel v/Terje Andreassen fra Kystverket, Funn fra forskningsprosjektet SpeedUp v/forsker Agnar Johansen, Hva gjør man når IKT-verktøyene ikke fungerer? v/forsker Catrine Larsson (NTNU), Eierinvolvering, design to cost og single-purpose byggherreorganisasjon v/Glenn Steenberg i Dovre Group, Om prosjekteier­styring og effekt av byggeprosjekter, konklusjoner  fra en PhD-avhandling v/Hallgrim Hjelmbrekke i Multiconsult og Fergefri E39 v/Kjersti Dunham fra Statens vegvesen.

Se presentasjonene her.