I 2019 feiret Prosjekt Norge et stort jubileum, litt avhengig av hvordan man regner på det enten 5, 20 eller 25 år:

  • Prosjektstyring år 2000, populært kalt PS2000, var et forskningsprogram som ble startet i 1994 og avsluttet i 1999
  • I forlengelsen av PS2000 ble det permanente senteret Norsk Senter for Prosjektledelse, NSP, etablert
  • I 2014, dels som følge av utvidelse av senteret med flere partnere og dels som en erkjennelse av at begrepet «prosjektledelse» var blitt for snevert, ble NSP endret til dagens Prosjekt Norge

Et fellestrekk ved alle disse epokene har dog vært at forskning har vært en helt sentral aktivitet. Og siden jubileer er en anledning til å se seg tilbake og reflektere over det man har lagt bak seg, har vi gjort oss flere viktige erkjennelser.

Dette og mye mer kan du lese om Prosjekt Norge forskning gjennom 25 år frem til 2020.