Prosjekt Norge

Senteret baserer seg på et aktivt, integrert samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og de akademiske institusjonene. Målet er kontinuerlig forbedring av prosjektgjennomføring hos medlemmene i Prosjekt Norge og i samfunnet for øvrig. Derfor fokuserer vi på produksjon av relevante forskningsresultater som kan få praktiske anvendelse.

Senteret består totalt av 31 partnere, fra næringsliv og offentlig forvaltning og 5 akademiske institusjoner. Disse partnerne yter et årlig bidrag til Senterets virksomhet. Størrelsen på bidraget er avhengig av hvilken kategori partneren tilhører.

Senteret er også tilknyttet sentrale internasjonale aktører innen prosjektfaget som for eksempel Construction Industry Institute (CII) og PMI som er en anerkjente og etterspurte samarbeidspartnere for utvikling av prosjektfaget ut fra internasjonale standarder.

Senterets ambisjonen er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og det skal fremmes gjennom to hovedaktiviteter som er:

Aktivitetskalenderen viser de tidfestede aktivitetene til Senteret.

 

Se styresammensetning, partnere og kategorier her.

Hvordan bli partner ser du her.

Kunnskapskilden har utvalgte linker til kilder som Knowlegde Base, PMI sin «bokhandel», Byggekostnadsprogrammet med sin samling av sluttrapporter, Cristin, Concept sitt bibliotek med publikasjoner, tabeller med resultater produsert gjennom forskningsaktiviteten i PS2000/ Norsk Senter for Prosjektledelse (forløpere til Prosjekt Norge) og  Prosjekt Norge, ProsjektWiki, og til slutt med ikke minst Prosjekteringsportalen.

Verktøykassen har linker til utvalgte verktøy;  som kan hjelpe deg i prosjektledelsens verden.

Fagpersoner – kontaktinfo er listen som hjelper deg fra media til å finne fram til fagpersoner som kan svare på spørsmål eller kommentarer du trenger innen prosjektledelse eller Prosjekt Norge sin virksomhet.