Forskningsaktivitet i PS2000/NSP og Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge bygger på forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS2000), som varte fra 1994-1999 og Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), som var aktivt fra 1999-2014. I løpet av denne perioden, og i Prosjekt Norge så langt, har det vært gjennomført et stort antall FoU-prosjekter. Disse har resultert i rapporter, verktøy og andre leveranser som utgjør en stor kunnskapsmengde som det er viktig finnes tilgjengelig for prosjektsamfunnet.

Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS2000)

Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)

Fullførte resultater fra Prosjekt Norge

Hvis du vil se hva Prosjekt Norge, deres partnere og venner forsker på i dag, gå til Aktive prosjekter