Resultater fra Norsk senter for Prosjektledelse (NSP)

FoU-ProsjekterÅrstallAnsvarlig akademisk institusjonResultater for nedlasting
Temahefte Estimering - Teori og Praksis2013NSPTemahefte-Estimering-Teori-og-Praksis
Organisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-20102013BIOrganisering av store offentlige bygg og anleggsprosjekter i perioden 2000-2010
Forprosjekt: kortere gjennomføringstid.
Info: jan.a.langlo@ntnu.no
2012NSPProsjektforslag - Kortere gjennomføringstid
Prosjekt management East and West2011NSPRapport-project-management-east-and-west
Governace, trust and Ethics2011BI, NSP,
Umeå School of Business,
SKEMA Business School, France,
University of Tech Sydney, Australia,
RMIT University, Melbourne, Australia,
Prosjektbeskrivelse
Ny ISO-standard innen prosjektledelse2011NSP, NFPISO 21500:2012
Agile metoder i ulike prosjektfaser, betydning for anvendelse og fokus2010NSPRapport-agile-metoder-i-ulike-prosjektfaser
Forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder2010NSPSluttrapport-forholdet-mellom-prosjekteier-og-prosjektleder
Relasjonene prosjekteier-prosjektleder2010NSP, BIArtikkel-tidsskrift-Stryk-til-prosjekteiere-forskning-no-21052010

Masteroppgave-Relasjoner prosjekteier-prosjektleder


Konferansepaper S. Andersen
Praktisk usikkerhetsstyring (PUS)2010SINTEF, NTNU, BIPUS
Levende usikkerhetsledelse2009NSPRapport-levende-usikkerhetsledelse
Teori, kunnskapsgrunnlag og rammeverk innen usikkerhetsstyring av prosjekter2008NSPRapport-teori-kunnskapsgrunnlag-og-rammeverk-innen-usikkerhetsstyring-av-prosjekter
Erfaringsoverføring og personellutvikling-læring i prosjektpraksis2008NSPRapport-erfaringsoverføring-og-personellutvikling-læring-i-prosjektpraksis
Prosjektsamfunnet2008NSPRapport-prosjektsamfunnet
Bruk av modenhetsmodeller og indikatorer i styring av usikkerhet2007NSPDelrapport-bruk-av-modenhetsmodeller-og-indilatorer-i-styring-av-usikkerhet
Verktøy for Knowledge Management2006NSPRapport-verktøy-for-knowldge-management
Erfaringsoverføring gjennom KS-22006NSP/SINTEFRapport-erfaringsoverføring-gjennom-KS-2
Veien gjennom KS-22006NSPHåndbok: Veien gjennom KS-2
Teamsammensetning og teamutvikling i prosjekter2005NSPRapport-teamsammensetning-og-teamutvikling-i-prosjekter
Usikkerhet ved gjennomføring av prosjekter2004NSPRapport-usikkerhet-ved-gjennomføring-av-prosjekter
Produktivitet og logistikk i bygg-og anleggsbransjen2004NSP/SINTEFRapport-produktivitet-og-logistikk-i-bygg-og-anleggsbransjen
Organisering av prosjekter i større selskaper2004NSP/SINTEFRapport-org-av-prosjekter-i-større-selskaper
Styring mot gevinst2003NSPRapport-styring-mot-gevinst
Oppstart og avslutning2003NSP/NTNURapport-oppstart-og-avslutning
Implementering av prosjektbasert ledelse-Litteraturstudie2003NSPLitteraturstudie-implementering-av-prosjektbasert ledelse
Implementering av prosjektbasert ledelse - Hovedrapport2003NSPRapport-implementering-av-prosjektbasert-ledelse-hovedrapport
Arbeidsmiljø og utbrenthet i prosjekt-organisasjoner2002NSP/SINTEFRapport-arbeidsmiljø-og-utbrenthet-i-prosjekt-organisasjoner
Tidligfase i BA-prosjekter (BONUS)2002NSPSluttrapport-tidligfase-i-BA-prosjekter (BONUS)
Praktiske virtuelle prosjekt-organisasjoner2002NSP/SINTEFRapport-PVP
Kompetanse-aspektet i prosjekter2002NSP/SINTEFRapport-kompetanseaspekter-i-prosjekter
Management by Projects2001NSPLitteraturstudie-manangement-by-projects
Best Practices in Managing Distributed Projects2001SINTEFÅrsrapport-best-practices-in managing-distributed-projects
Management by Projects-årsrapport2001NSPÅrsrapport-management-by-projects
Virtuelle prosjekt-organisasjoner 2001SINTEFRapport-virtuell-prosjekt-org
Håndtering av prosjektets interessenter2001NSPHovedrapport-håndtering-av-prosjektets-interesseresenter
Håndtering av prosjektets interessenter-praktisk rapport2001NSPPraktisk-rapport-håndtering-av-prosjektets-interessenter-praktisk rapport
Tidlige Varselsignaler i prosjekter2015NSPTidlige varselsignaler 2015
Tips og råd til effektiv prosjektoppstart2015NSPEffektiv prosjektoppstart