Prosjekt Norge hadde i dag møte med Statsråd Hareide for å be om hjelp til å styrke tildelingen av forskningsmidler til BA innen samferdselssektoren. På møtet var flere partnere i Prosjekt Norge med, slik som Statens vegvesen, Bane NOR, Nye Veier, Rambøll, RIF og EBA.

Hareide oppfattet vår henvendelse som et tydelig budskap fra sentrale aktører. Fokuset ble først og fremst rettet mot hvilket handlingsrom det er mulig å skape innen NTP og samtidig hvordan få virkemiddelapparatet til å støtte bedre opp under forskning innen prosjekt med tilhørende prosesser.

Statsråden pekte på at vår henvendelse kom på et riktig tidspunkt, siden de var tungt inne i NTP-arbeidet. Våre tanker om hva som måtte legges til grunn for å skape ønsket utvikling var godt forankret i departementet slik at de hadde et godt grunnlag til å se det samme som oss.

I tillegg ble Transport21-rapporten om strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter diskutert. Rapporten var bestilt av Samferdselsdepartementet og ble skrevet i regi av Forskningsrådet. Prosjekt Norge pekte på at det ville være naturlig at de tok del i videreføringen av dette arbeidet.

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF sier rapporten kommer med mange anbefalinger til myndighetene som anleggsnæringen lenge også har ønsket seg. En av de konkrete anbefalingene fra Transport21 er blant annet at tre prosent eller mer av midlene i NTP bør øremerkes for forskning og innovasjon.

Statsråden var positiv til videre samarbeid og det ble avtalt at departementet skulle ta kontakt med Prosjekt Norge for videreføring av dette.

Viser til artikkel i Bygg.no.