Prosjekt Norge arrangerte fagforum på Gardermoen for sine partnere. Mange gode innledere tok opp dagsaktuelle temaer. Les mer om partnerforumet her…

Samspill og kunnskapsdeling kreves for  å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping.

Petter Vistnes, Head of Infrastructure, BetonmastHæhre presenterte sine tanker om «Nye kontrakts- og samarbeidsformer i anleggsbransjen”. Det skjer mye rundt kontraktsformer, også i mindre prosjekter, da det er mange utfordringer med dagens kontraktsformer. For å unngå “verdikapring” fremfor verdiskaping kreves samspill og kunnskapsdeling. Det er også mye nytt som er introdusert de siste årene, BVP, leverandør involvert i regulering/prosjektering, langt flere interessenter, nye byggemetoder, mer krevende logistikk, ansvar for løsninger, driftsansvar etter ferdig bygd, osv. Til slutt ga Vistnes en rekke viktige læringspunkter, som flere burde vært til stede og hørt!

Eksempel på dette er:

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.