Prosjekt Norge arrangerte leverandørseminar på Gardermoen for sine partnere. Mange gode innledere tok opp dagsaktuelle temaer. Les mer om partnerforumet her…

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg: Uansett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

Kari Sandberg, adm. dir., Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg snakket om «Samfunnsnytten av en investering er mye mer enn laveste pris”. En interessant samfunnsøkonomisk analyse av tildeling av en tenkt kontrakt på 1 mrd til entreprenør med hhv 10 og 60% import viser store forskjeller i verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekt for Norge. Sandberg snakket også om et høyt konfliktnivå i bransjen, som har mange store, negative konsekvenser; Uansett hvem som vinner tvistene er samfunnet taperen.

 

Videre peker Sandberg på at forutsigbarhet er forutsetningen for et velfungerende, effektivt og kostnads-besparende samarbeid. Kostnader som følge av forsinkelse vil ramme entreprenøren i større grad enn byggherren. Gevinster som følge av forsinkelse i veiutbyggingen blir tilsvarende forskjøvet. Nettonytte eller bruttonytte? Mange (de fleste) vei- og baneprosjekter er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Forsinkelseskostnader kan for eksempel være om Follobanen får en forsinkelse på ett år, så vil det gi en ekstrakostnad på 211 millioner 2017-kroner.

 

Ønsker dere å være en del at Prosjekt Norges utviklende fagmiljø er du velkommen til å ta kontakt med senterledelsen for mer informasjon om hvordan man kan bli partner.