Intersoft inviterer til formiddagskonferanse på Lysaker.

De presenterer hvordan flere av deres kunder og partnere arbeider med Microsofts prosjekt- og porteføljestyringsløsninger og hvordan de lykkes med dette arbeidet.
• Hvordan få bedre effekt og kvalitet i dine prosjekter og portefølje?
• Hvordan sikre gevinstene med din PPM løsning?
• Hvordan har andre oppnådd en effektiv og strukturert porteføljeforvaltning?

Foreløpig agenda:

08.30 . 09.00 :  Registrering og kaffe
09.00 – 09.15 :  Velkommen v/ Intersoft
09.15 – 10.15 :  Første økt: DNV GL, NTNU, Edison
10.15 – 10.30 :  Pause med kaffe / te
10.30 – 11.30 :  Andre økt:  Inven2, Hydro, Hycast
11.30 – 12.00 :  Vi avslutter med lunsj!

Med forbehold om endringer.

PÅMELDING