Årets prosjektkonferanse løfter to vesentlige tema:

  • Hvilken ledelse og samhandling gir effektive prosjektprosesser? Hvordan lykkes med effektivt samarbeid i hele verdikjeden? Hvordan få mennesker og teknologi til å spille godt sammen
  • Gevinstrealisering, hvordan ta ut mer effekt av prosjektene våre? Og hvordan skaper vi disse sammen?