Anders Dysvik:

Det er mange meninger om hva effektiv ledelse er blant ledere.

Noen ganger stemmer disse personlige lederteoriene godt overens med hva forskning viser er god ledelse mens andre ganger er det store gap. Dysvik vil gi konkrete råd til ledere om hvordan de kan bli mer effektive i å videreutvikle seg selv og sine ansatte.

Anders Dysvik er professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI. Han er meget anerkjent nasjonalt og internasjonalt for sin forskning på effektiv ledelse, medarbeiderstøtte og motivasjon, og er kjent som en fremdragende og vittig foredragsholder. Han underviser på en rekke av BI’s HRM-programmer og jobber tett med et stort antall virksomheter i deres utviklingsprosesser.

Program og påmelding finner du her…