Ole-Petter Thunes

Tillit – den viktigste valutaen i et prosjekt.

Prosjekter måles i kroner og øre, men for å oppnå gode økonomiske resultater må man ofte være raus med en langt mer sjelden vare – tillit.

For at ord som samarbeid, bærekraft og kultur ikke bare skal bli floskler må gamle kamphaner eniges om noen nye felles retningslinjer, hvor prosjektet er det endelige felles målet.

Det å stole på hverandre vil gagne alle, for å få til dette er god prosjektledelse nøkkelen.

Samhandling får menneskene i prosjektorganisasjonen til å benytte hverandres styrker og spisskompetanse på en effektiv måte, til prosjektets beste.

Potensialet for å skape merverdi er kanskje større nå enn tidligere. I dag har vi internasjonal høy kompetanse lett tilgjengelig, erfaringer, teknologi og systemer som kan sikre kvalitet og produktivitet – hvis vi jobber god sammen. Det krever at dagens Prosjektleder må være en mester i å integrere mennesker og teknologi.

De gode eksemplene fra noen av dagens utfordrende prosjekter viser at vi (bransjen) er i en spennende utvikling når vi er på vårt beste.