Om prosjekter i dur og moll og hvordan skape samspill og god flyt i prosjektteamet?

Tidligere har Alexander Stöckl besøkt konferansen og fortalt hvordan han bygger topp presterende lag innen idretten. I år vil Wolfgang Plagge fortelle om hvordan man utvikler topp musikere. Høyt individuelt prestasjonsnivå innen idrett og musikk er gode forbilder for utvikling av individene innen næringslivet. Det handler om det samme – å legge til rette for at den enkelte kan prestere best mulig, samtidig som den enkelte må vise både vilje og evne til å utvikle seg.

 

Oppsummering og musikalske innslag ved:

  • Jan Henry Hansen, adm.dir. OPAK
  • Harald Nikolaisen, adm.dir. Statsbygg
  • Wolfgang Plagge, professor Norges Musikkhøgskole
  • Espen Solsbak, tenor
  • Elisabeth Gimmestad, sopran