Ingress til foredrag:

Klarte SpeedUP å få opp farten? BIA-Prosjektet «SpeedUP – raskere gjennomføringstid i byggeprosjekter», er nå avsluttet og det vil bli presentert høydedrag og hovedfunn fra prosjektet. I tillegg vil det bli gitt et lite innblikk i erfaringer knyttet til implementering av arbeidsmetodikken Integrated Concurrent Engineering i ÅF Engineering.

Reidar Gjersvik

Er prosjekteier for SpeedUP i ÅF Engineering, gjennom sin rolle som Leder for nye forretningsområder i Reinertsen Land, og nå innovasjonsleder i tegn_3. Han er dr. ing. innen industriell økonomi og teknologiledelse, med spesiell kompetanse innen kunnskapsledelse, strategi- endrings- og utviklingsprosesser, samt innovasjon og idearbeid.

Margit Hermundsgård

Har vært assisterende prosjektleder for SpeedUP gjennom sin rolle som seniorrådgiver og prosessleder i ÅF Engineering og tidligere Reinertsen Land. Margit har særlig arbeidet med utvikling og implementering av arbeidsmetodikken Integrated Concurrent Engineering i egen organisasjon. Hun har tidligere arbeidet med metodikken i Reinertsen Olje og gass. Som del av arbeidet i SpeedUP, har hun utarbeidet en veileder for Integrated Concurrent Engineering for byggeprosjekter.