Jan Erik Hoel

Mer enn 15 års erfaring som prosjektleder innenfor programvareutvikling. Statiker, utdannet fra NTH i -90.

Sertifisert scrum master. Har stort engasjement for å få overført smidige prosjektstyringsprinsipper brukt i programvareutvikling over til bygg og anleggsindustrien.

Astrid Torsteinson

Konsulent hos Epsis. Har tidligere10 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Et av hovedområdene hennes er prosjektutførelse, og forholdet mellom arbeidsprosesser, teknologi og høyt ytende team.

Bjørn Andersen

Senterleder for Prosjekt Norge. Fagfelt Prosjektledelse, Prestasjonsmåling og -ledelse, samt Benchmarking og andre forbedringsverktøy.

Hvordan ta ut potensialet av helt nye kontrakt- og samarbeidsformer i samferdselssektoren

Innenfor samferdselssektoren er det for tiden et voldsomt engasjement for å få testet ut nye kontrakts- og samarbeidsformer. De nye kontraktsformene åpner opp for helt nye planlegging- og prosjekteringsprosesser. Det foregår i disse dager et skifte i samferdselsbransjen fra tradisjonell sekvensiell planlegging og prosjektering (Innenfor programvareutvikling kalt «fossefall metoder») til parallell/samtidig planlegging og prosjektering («smidige metoder»).

Det forskningsrådstøttede FoU prosjektet «Samtidig Planlegging og Prosjektering» har systematisert teknikker og erfaringer fra prosjekteringsarbeidet utført i integrerte team med sesjoner lokalisert i tilrettelagte samhandlingsrom. Vi ser på en del av disse funnene – både fra samferdselssektoren, men også fra tilsvarende prosesser i oljebransjen.