Tom Einertsen:

Erfaringer med samhandling i Tønsberg-prosjektet;

Norges første IPD prosjekt.

Effektiv samhandling i Tønsberg-prosjektet blir sikret gjennom mekanismene i IPD kontrakten, samlokalisering og utstrakt bruk av teknologi med felles dataplattform og bruk av åpen BIM.

Einertsen har mer enn 25 års erfaring innen olje og gass, skipsbygging og innen bygg og anlegg. Hans erfaring dekker et bredt område innen teknisk og kommersiell ledelse hvor han blant annet har vært konserndirektør i Aker Yards ASA med ansvar for flere internasjonale skipsverft. Innen bygg og anlegg har han i tillegg til sykehusprosjektet i Tønsberg vært ansvarlig for bygging og idriftsettelse av Norges største datasenter.