Hvilke utfordringer har energibransjen på prosjektgjennomføring og prosjekteierskap? Kan vi sammen jobbe for å øke effektiviteten og verdiskapingen 

Energi Norge og Prosjekt Norge ønsker i denne workshopen å sette søkelyset på prosjektmodenhet i bransjen. Noen sentrale problemstillinger som blir diskutert er følgende:

  • Hvor profesjonelle er vi på prosjektgjennomføring?
  • Kan informasjonsflyten i prosjektene bli bedre med nye verktøy og måter å kommunisere på?
  • Hvordan jobber prosjekteier for å øke verdiskapingspotensialet i en tidligfase?
  • Kan nye kontrakts-former bidra til nye måter å drive prosjekter på?

 

I samarbeid med vår partner Energi Norge, vil Prosjekt Norge gjennomføre et forskningsprosjekt for å sikre at kraftbransjen får mest mulig gevinst ut av sine prosjekter, uten å bruke for mye penger eller for mye tid. Det er også viktig at kraftbransjen blir bedre rustet til å ta i bruk fremtidige samarbeidsformer i prosjektenes verdikjede som følge av økt digitalisering og økte krav til bærekraftighet.

Første steg i forskningsprosjektet er en kartlegging av virksomhetens modenhet som prosjektorganisasjon og hvor gode de er til å gjennomføre prosjekter De  som deltar på workshopen vil derfor bli invitert til å delta på en modenhetskartlegging av sin virksomhet i etterkant av arrangementet.  

 

Sted: Energi Norge, Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

 

Agenda:

10:00 – 10:10 Velkommen, Energi Norge

10:10 – 10:40 Modenhetskartlegging av bransjen, Prosjekt Norge

10:40 – 11:00 Prosjektledelse – Hvor trykker skoen i vår bransjen

11:00 – 11:20 Prosjekteier – ser vi mulighetene før vi går i gang?

11:20 – 11:50 Lunsj

11:50 – 13:30 Gruppearbeid og diskusjon om sektorens utfordringer og muligheter

13:30 – 14:00 Mulighet for virksomheter å delta på modenhetskartlegging

 

Målgruppe:
Prosjektledere, prosjekteiere, leverandører, konsulenter og entreprenører

Arrangementet er for medlemmer av Energi Norge. Relevante partnere fra Prosjekt Norge må gjerne være med å bidra.

Prosjekt Norge har opprettet en bransjeklynge innenfor energi, og ønsker nye selskaper velkommen til å bli partnere. Les mer om klyngen her:

Bransjeråd Energi