15. juni ble den årlige Forskersamlingen i Prosjekt Norge avholdt.  Denne gang i Zoom. Det pekte seg ut 3 tema. Det ble derfor etablert en gruppe for hvert tema som fortsatte med gruppearbeid. Disse vil fortsette arbeidet i august. Hadde du ikke anledning til å delta er du likevel hjertelig velkommen til å bli med videre i en av gruppene.

 

Gruppen TIDSSTYRING

Kontakt: Anne Live Vaagaasar

Gruppen ønsker å samarbeide om forskning knyttet til tidsstyring langs to akser. Undersøke følgende to tema

 1. Faktorer som påvirker tidsstyringen i prosjekter:
  – Litteraturstudium
  – Koding og analyse av eksisterende data
 2. Prosjektleders forståelse av egen rolle i tidsstyringen og forståelse av tid/temporale dimensjoner:
  – Litteraturstudium
  – Kvalitative studier av prosjektledere

Nytt arbeidsmøte planlagt i august. Ikke konkretisert tanker rundt søknadsarbeid.

 

Gruppen BÆREKRAFT

Kontakt: Bjørn Andersen

Gruppen planlegger ett konseptuelt paper med noen empiriske illustrasjoner i første omgang. Gjerne med utgangspunkt i klimaendring, særlig kap. 4.2 «Business-as-usual mitigation projects» (mitigation/motverknad) s. 14 i Peter Morris’ rapport frå 2017. På norsk i et lavterskel-tidsskrift.

 

Gruppen ANSKAFFELSER OG LEVERANDØRPERSPEKTIV

Kontakt: Nora Johanne Klungseth

  • Tema:    Digitalisering innen flere industrier
  • Prosess: Offentlige anskaffelser og kalkulasjon
  • Middel: God datakvalitet vha felles data-tagg (ID), ML og AI i forbindelse med
  • Mål: Ivaretakelse og overføring av informasjon intern/ekstern i hele organisasjonsøkologien (gjenbruk av data)

Målet er at arbeidet skal lede til ulike forskningsprosjekter.

Tentativ oppstart søknad: FEB 2021, ny samtale slutt august 2020 for å forberede

Mulig gjennbruksmateriell: DigIn-søknaden

Interessenter: NTNU, UIA, BI, Veidekke

Ny FoU – Digitalisering-God data-Off ansk-Kalkulasjon 15.06.2020