Det er kanskje ikke like godt kjent blant våre partnere, men Prosjekt Norge har siden 2014 hatt et formalisert samarbeid med CII, et senter som på mange måter er nokså likt Prosjekt Norge, tilknyttet University of Texas, Austin. Samarbeidet gir partnerne i begge sentra anledning til å delta i arrangementer i regi av de respektive sentra, deltakelse i forskningsprosjekter, rabatt på publikasjoner, osv.

 

CII gjennomfører til enhver tid et antall forskningsprosjekter innenfor områder som er svært relevant for tema vi er opptatt av også i Norge. Enten i forbindelse med disse forskningsprosjektene eller som uavhengige arrangementer avholder CII jevnlig webinarer (både til vanlig og spesielt nå som resultat av corona). Disse finner gjerne sted på ettermiddagen norsk tid og vi minner igjen om at ansatte hos våre partnere har anledning til å delta i disse.

Vi har så langt ikke markedsført disse aktivt, men vil fremover annonsere webinarene på våre nettsider. Ser vi at dette gir norsk deltakelse i webinarene vil vi fortsette med dette.