Prosjekt Norge ønsker å tilby stipendiater som har avhandlingstema tilknyttet prosjektledelse nyttige samlinger for informasjon, erfaringsdeling og ikke minst gjensidig inspirasjon.   

Professorene Nils Olsson og Agnar Johansen vil lede samlingene og den første vil bli arrangert via Zoom i løpet av oktober.

Vi vil deler erfaringer mellom PhD-studenter som jobber med prosjektrelaterte tema. Vi ønsker å gjennomføre noen slike samlinger for å diskutere team som metoder, teoretisk grunnlag og digitalisering.

Er dette interessant, ta kontakt og stem på aktuelle tidspunkt i Doodle: https://doodle.com/poll/xkk4s8v3v55pywck.  Svarfrist: 20.09.