Lean Construction Norge (LC-NO) og NTNU arrangerer seminaret «Er Taktplanlegging en videreutvikling av Last Planner?» Seminarets hovedinnleder er Dr. Glenn Ballard. Ballard er grunnleggeren av Lean Constructrion Institute og han har utviklet verktøyet Last Planner.

LC-NO er en møteplass for alle som er interesserte i Lean Construction, enten man har mye erfaring eller er i starten på å ta i bruk Lean. Bedre prosjektprosesser er en målsetning LC-NO deler med Prosjekt Norge, og de to nettverkene gjør nå felles sak av å bidra til å fremme kunnskap og erfaringer om Lean Construction.

Les artikkelen om dette i bygg.no i dag.

Synes du dette virker interessant? Se her for MER INFO OG PÅMELDING