Hvordan analysere og kommunisere usikkerheten rundt kostnad og nytte i IT prosjekter? Hvordan håndtere usikkerheten underveis i prosjektene?

Seminaret arrangeres 7. mars i Oslo og presenterer erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste.

Målgruppe for seminaret:
IT-ledere, IT-kunder, IT-leverandører og andre som ønsker å bli bedre på nyttestyring ved IT-utvikling

Påmelding:
Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig.

Tid og sted: Onsdag 7. mars 08.30 – 11.10, Teknologihuset, 56 Pilestredet Oslo

 

Ler mer om seminaret her.