Her er link til opptaket på Prosjekt Norges YouTube-kanal

Om foredragsholderne:

Marianne Gjørv

Marianne er Norges representant i FN´s ressurspanel: Det internasjonale ressurspanelet (IRP)
Det internasjonale ressurspanelet (International Resource Panel, IRP), er et globalt kunnskapspanel. Panelet har 40 forskere fra akademiske institusjoner i mange land innen samfunnsfag og naturfag. De skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning for å fremme god ressursforvaltning, ressurseffektivitet og sirkulær økonomi. Miljødirektoratet representerer Norge i ressurspanelets styringskomité, og har ansvar for å koordinere arbeidet i Norge. Ressurspanelet skriver vitenskapelige rapporter om hvordan ressurser kan utnyttes mer effektivt. Panelet sammenstiller eksisterende kunnskap fra internasjonale forskningsmiljøer, på lik linje med FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES).

 

Panelets oppgave er også å gi uavhengige, faglige vurderinger som er relevante for forvaltning og beslutningstakere. Kunnskapen skal også belyse miljømessige virkninger av ressursbruk gjennom hele livssyklusen. Panelet skal bidra til en bedre forståelse av hvordan økonomisk vekst kan fremmes uten å ødelegge miljøet. FNs miljøprogram (UN Environment) er sekretariat for panelet. Les mer på <span «>https://www.resourcepanel.org/

Thomas Rau

Thomas Rau er en utpreget historieforteller, og med sin praktiske, filosofiske og intellektuelle tilnærming til det bygde miljø; med skarp formidlingsevne, skaper innsikt og forståelse hvorfor den linære prakisis må erstattes av en sirkulær økonomi i eiendoms-, bygg og byutviklingssektoren.

 

Rau står bak ideen om materialpass og «bygninger som materialbank»-teknologitjeneste. Han har også utviklet «Charter of material rights» bygget på samme struktur som Charter for Human Rights. Den prisbelønte arkitekten har gått i bresjen for bærekraftig arktitektur de siste 20 årene. grunnlegger av Turntoo og RAU Architects, to av de første selskapene i Nederland som dedikerte seg fullt til sirkulær økonomi. Rau har vært med å utvikle noen av de første konseptene på sirkulære forretningskonsepter og forretningsmodeller, både produkt-som-tjeneste : «Light as a Service» (“pay per lux”) sammen med Philips(Nå Signify) i 2010.

Inspirasjonsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=sh6yvOzlIZU

 

Mer om programmet:

Gratis BAE Webinar; Grunnsteinene for sirkularitet innen BAE-næringen