Vi gratulerer Sjur Børve med vel gjennomført avhandling!

Arbeidet er utført ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU. Hovedveileder har vært professor Bjørn Andersen. Medveileder har vært førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, begge med sete på Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Følgende bedømte avhandlingen:
Professor Ralf Josef Müller, Handelshøyskolen BI, Norge (1. opponent)
Senior Research Associate Beverley Lloyd-Walker, RMIT University, Australia (2. opponent)
Professor Nils Olsson, NTNU

SUMMARY/SAMMENDRAG Project Partnering defined and implications thereof 

 

Utrdrag: «Samspillprosjekter kan implementeres i alle bransjer. Samspillprosjekter omfatter hverken verdiskapning med felles håndtering av muligheter eller stringente styringssystemer.
Mens tradisjonell prosjektledelse kan beskyldes for å legge til rette for å maksimere prosjektresultatet ved å utnytte motstandsforhold, er samspillprosjekter beste praksis prosjektledelse med samarbeid om felles prosjektmål og problemløsning og
styringsstrukturer. Samarbeid er ikke i kunnskapsområdet eller et verktøy i prosjektledelse som definert av Project Management Institute, dette på tross av at samspillprosjekter er beste praksis innen prosjektledelse med verktøy og kunnskap om samarbeid i prosjekter. Den nye konstruktive definisjonen av PP kan fungere som et nødvendig fundament i Project Management Institute sin tradisjon av normativ ontologi for å utvikle kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker som er spesifikke for PP.»