Prosjektet SpeedUP avsluttes med en egen konferanse som finner sted i Oslo den 6. november. Konferansen er åpen for prosjektets deltakere og partnere, samt medlemmer av Prosjekt Norge.  Påmelding HER.

PROGRAM:

  • Hvilken nytte har vi hatt av dette prosjektet? v/Forsvaret
  • SpeedUP – rask reise fra start til slutt, v/Agnar Johansen, prosjektleder SpeedUP
  • Nytten av slike prosjekt v/Einar Michelsen OPAK
  • Konseptvalgutredning for skolebygg i Oslo – et bidrag til mer vellykkete prosjekter? v/Eli Tufto
  • Verdien av å jobbe sammen, v/Margit Hermundsgård
  • Raskt i riktig retning! v/Andreas Økland
  • Hva har vi lært? Bedriftspanel v/debattleder: Reidar Gjersvik
  • Avslutning v/Bjørn Andersen

 

Om prosjektet:

«SpeedUp fokuserer på store komplekse prosjekter. Hovedmålet er å utvikle og teste kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til reduksjon av den totale gjennomføringstiden i komplekse prosjekter med minimum 30 % sammenlignet med 2013-nivå som lar seg demonstrere i 3-5 prosjekt innen 2017.»

SpeedUp er et IPN-prosjekt (innovasjonsprosjekt for næringslivet) innen Forskningsrådets BIA-program («Brukerstyrt innovasionsarena»).

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Prosjekt Norge og de industrielle samarbeidspartnerne.»

Kortere gjennomføringstid – SpeedUp

Mer om SpeedUp