Styret  i Prosjekt Norge var samlet til workshop som i hovedsak hadde 2 prioriterte områder; ambisjonsnivå for forskning i 2018-19 og nye forskningsinitiativ.

Det ble en god diskusjon og mange forslag til hva man skulle gå videre med i gruppene.  Flere tema ble tatt opp, bl.a.  gjennomføringsmodeller (alle kom inn på det), prosjekt-verktøy og metoder, organisasjon (forstå egen virksomhet) digitalisering, store vs. små prosjekter med tilhørende skalering.

 

Figuren viser den oppsummerte plenumsdiskusjonen på en god måte. Anita Moum var facilitator på workshopen og figuren er laget ut fra hennes tavletegning i prosessen.

 

Utfordringen ble å begrense seg til 3 områder. Det måtte også tas hensyn til søknads­fristene på de enkelte forskningsprosjektene og søknadsbetingelsene for øvrig. Det resulterte i følgende:

 

1.   IPO, Transport 2025

Transport 2025 ønsker å øke andelen prosjekter som gir mer effektive og bærekraftige mobilitetsløsninger og bidrar til langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer.

2.   IPN/KPN-søknad

I de siste årene har nye gjennomføringsmodeller dukket opp som «løsningen på alt» (samspill, tidlig involvering, IPD osv.). Vi vet ikke hvorvidt disse faktisk har gitt gevinster fremfor anvendelse av «tradisjonell» gjennomføring.

3.   OS 2.0 (CII)

Initiativet passer svært godt med de prioriterte områdene som ble definert. Dette kan bygge på og videreutvikle langsiktig samarbeid med CII, hvor vi også aner at det ligger et potensiale for disrupsjon i initiativet.