Seminar om samhandling og relasjoner i BA-prosjekter

Seminaret er del av en seminarrekke, som knyttes til senterets pågående studier av relasjonell koordinering og kapasitet i BA-prosjekter. Disse seminarene har som ambisjon å bringe folk fra næringslivet og akademia sammen for å dele erfaringer og trigge diskusjoner rundt hva som skal til for å skape velfungerende relasjoner i BA-prosjekter.

Frokost serveres fra 08:00.

Påmeldingsfrist  25. mars kl 16:00

PÅMELDING OG INFO: HER