mange kopier av beste praksis bygg

Vil du vite mer om beste praksis og bærekraft i behandling av plan- og byggesak? 

RIF og Prosjekt Norge inviterer  til et digitalt seminar hvor plan- og byggesaksmedarbeidere og ledere i kommuner og fylkeskommuner er hovedmålgruppen.  Webinaret er også åpent for alle i offentlig forvaltning og byggherrer som er interessert/involvert i plan- og byggesak.

  • NTNU/ProsjektNorge presenterer verktøyet byggelig.no – og hvordan det vil gi verdi til din kommune, fylkeskommune eller virksomhet. Byggelig er en digitalisering av Bygg21s Fasenorm.
  • Møre & Romsdal fylkeskommune vil gå gjennom hvordan de benytter Bygg21 i sin bygg- og eiendomsforvaltning.

Påmelding HER via RIFs portal

Videresend gjerne denne invitasjonen til flere som kan ha glede og nytte av dette seminaret.

Vi minner samtidig om at RIF/bygg21 har åpnet digital nominering til Beste praksis.

Her er det bare å melde inn aktuelle kandidater (virksomheter, prosjekter eller personer): https://bygg21.no/nominering/

logo bygg 21
foto Ingvild Nistad

Ingvild Nistad er prosjektleder hos bygg og eiendomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen har Bygg21-signaturen, integrerer byggelig.no i sitt virke og har endret regelverket for gjennomføring av byggeprosjekt slik at det samsvarer med Neste steg.

Som kvalitetssikringsansvarlig for byggeprosjekt har Ingvild ledet arbeidet med å få kombinert FEF (Fylkeskommunalt eiendomsforum) kvalitetsplan, dokument- og aktivitetsplan i et byggherreverktøy.

Bjørn Andersen er til daglig professor ved NTNU og senterleder i Prosjekt Norge. I sitt virke som professor er faglige hovedinteresser:

  • Prosjektledelse
  • Prestasjonsmåling og -ledelse
  • Benchmarking og andre forbedringsverktøy


innlegg i Bygg 21 fra Monica Mæland

Bygg21: Siste frist for å bli del av det gode selskap: 1. desember!

innlegg i Bygg 21 fra Truls_Nergaard og Liv_Kari_Hansteen
innlegg i Bygg 21 fra Elisabeth_Heggelund_og_Morten_Grongstad

Bygg21signaturen har siden august samlet 390 sterke virksomheter som vil fremme bærekraft og effektiv praksis i bygge- og eiendomsnæringen. Når kampanjen avsluttes 1. desember 2019 vil vi ha samlet det største og mest samlende fellesskapet for økt konkurransekraft.

  • Et fellesskap til gjensidig nytte og innovasjon
  • Et fellesskap som blir verdsatt av myndighetene
  • Et fellesskap som dyrker beste praksis

Gå inn på www.bygg21signaturen.no nå og la deg inspirere av alle de som allerede har signert.

Velkommen i det gode selskap.