en tegning av en gruppe personer som snakker sammen med fargerike snakkebobler over dem

KA Prosjektplanlegging - Idédugnad med "krydder"

Skal endelig KunnskapsArena Prosjektplanlegging, med Tore Aalberg gjenoppstå?  Det har vært en gruppe med stort sett faste medlemmer, men det er plass til noen flere.  Meld deg på idédugnaden, med «krydder» fra Tore Alberg, om du har vært med før eller om du bare vil sjekke ut denne KA-en:

Hei alle venner av prosjektfaget. Håper dere alle har kommet helskinnet gjennom Corona-årene. Vår KunskapsArena Prosjektplanlegging har ligget i dvale i 2021, blant annet fordi jeg har vært prosjektleder igjen og hatt hendene fulle. Flere har tatt kontakt med Prosjekt Norge om å komme gang igjen – og dette er et forsøk på å få til det. Det ligger an til delvis åpning av samfunnet igjen akkurat i dag, positiv stemning og mye optimisme – la oss satse på at vi ikke får flere «setbacks». Etter hvert håper vi å komme tilbake til fysiske møter og kanskje tilhørende smørbrød også.

Vi inviterer Prosjekt Norges partnere* til et reoppstartsmøte for KunnskapsArena Prosjektplanlegging 2. mars 1005-1125 på Teams. Du får tilsendt lenke når du melder deg på. Hovedhensikten er å reetablere kontakt mellom medlemmene. Jeg vil ha en åpning med litt historikk om gruppen vår og et lite innlegg om prosjektfaget. Deretter blir det idédugnad på framtidige tema vi kan ønske å diskutere – og hvorledes vi skal legge løpet.

Tore

foto av Tore Aalberg

Tore Aalberg Har vært prosjektleder for en rekke prosjekter, og arbeider som rådgiver for oppbygging av prosjektledelsessystemer og med prosjektstøtte. Underviser i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI og andre høyskoler.

Registrer deg for Teams-lenke

Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

* Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.


en abstrakt tegning av en stoppeklokke og binære tall

KA Digital samhandling: Workshop «Digital Tvilling for økt bruk og gjenbruk av data for bærekraftsvurderinger»

Digital tvilling fokuser på datautveksling mellom fysisk byggverk og digital modell. Ved vurderinger av bærekraft og ombruk (sirkularitet) trenger vi mye data fra mange flere kilder. Denne dataintensiviteten medfører at vi må ha økt gjenbruk av data.

Bli med på denne workshopen for finne ut mer om hvordan dette kan forbedres.

portrettbilde Diego Calvetti

Diego Calvetti.  Researcher. Operating in Research and Technological Development in the area of Engineering, with emphasis on the following topics: Project Management, Construction 4.0, Digital Twins, Digitalisation, Data-driven Start-ups Projects, Workforce Build-Up-Skills and, Circular Economy.

foto av Eilif Hjelseth

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering

Registrer deg for webinarlenke

Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.

en abstrakt tegning av en stoppeklokke og binære tall

en abstrakt tegning av en stoppeklokke og binære tall

KA Digital samhandling: Hvorfor avtar bruken av 4D BIM i prosjekter når behovet for det øker? Med Aksa Imran

Utfordringer knyttet til økende kompleksitet og gjensidige avhengigheter utover i byggeprosessen

Presentasjonen er basert på den vitenskapelige artikkelen «Exploring challenges with reciprocal interdependencies in 4D BIM». Denne ble presentert på konferansen CIB W78 2021 i Luxembourg 13-15. oktober 2021. Erfaringene til denne studien er hentet fra en norsk entreprenør med et pågående anleggsprosjekt hvor bruken av 4D BIM er et byggherrekrav. Presentasjonen legges opp som en populærvitenskapelig formidling med en kort presentasjon og påfølgende diskusjon med Eilif Hjelseth. Vi legger også opp til at deltakere kan stille spørsmål.

en graf som viser forholdet mellom increased value creation og increased complexity in interdependence
portrettbilde Aksa Imran

Aksa Imran er ansatt ved Veidekke Entreprenør AS og Universitetet i Agder. Imran har tidligere vært tilknyttet forskningsprosjektet MEERC (More Efficient and Environmental friendly Road Construction) som integrert doktorgradsstipendiat hvor hun forsket på digital byggeprosess og BIM i den norske anleggsbransjen.

foto av Eilif Hjelseth

Eilif Hjelseth leder denne KunnsapsArenaen og er til daglig professor i bygnings-informasjonsmodellering (BIM) ved NTNU. Han underviser ved masterstudiet i Digitale byggeprosesser og er eneansvarlig for etterutdanningskurset VDC-Certificate Program Norge er opptatt av bl.a.:

 • Implementering av helhetlige digital løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Digital løsninger, regelsjekking for økt automatisering av prosesser
 • Den menneskelige faktoren i digitalisering


Prosjekt Norges KunnskapsArenaer (KA) er faglige fokusgrupper som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap. Eventuelle opptak fra seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.


informasjon om ECPPM 2022

ECPPM 2022 i Trondheim - Partnere oppfordres til å delta på "Industry Day" - God rabatt!

Interessert i digitalisering? Da oppfordrer vi deg til å delta på Industry Day 15. sept. NTNU Trondheim!

informasjon om ECPPM 2022

Prosjekt Norge støtter ECPPM 2022.  Som et senter som har som hovedmål å utvikle og spre kunnskap om prosjektledelse, ser Prosjekt Norge ECPPM 2022 konferansen som et veldig nyttig tiltak. Digitalisering er ett av to sentrale temaer Prosjekt Norge arbeider med, i tillegg til bærekraft, og denne konferansen vil fylle flere formål:

Konferansen vil være en arena for presentasjon av nyeste forskningsresultater, gi mulighet for deling av erfaringer mellom aktører i BAE-næringen og sette ytterligere fokus på viktigheten av digitalisering, mm.

Prosjekt Norge vil bidra til arrangementet gjennom innlegg, markedsføring og praktisk gjennomføring.

Arrangementet består både av tematiske presentasjoner fra forsking og næring, med bl.a. professor Martin Fischer fra Stanford, Cathrine Mørch – direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg, og flere andre. Workshopene vil være hovedsakelig på norsk, med fokus på at du skal kunne utvikle noe du kan ta med deg videre i egen virksomhet. Det vil også være en rekke med «Best practice»-presentasjoner fra norske prosjekter. Programmet starter kl. 10 og avsluttes kl. 17. Flybuss rett utenfor hotellet.

Mer info og påmelding: https://www.ecppm2022.org/#IndustryDay

Det vil være rabattert pris for partnere/medlemmer i Prosjekt Norge.
(Velg ECPPM industry day only 15. september late fee)

Spørsmål? Ta kontakt med Eilif Hjelseth.

Dette er en utvidelse av den vitenskapelige digitaliseringskonfernansen ECPPM 2022 med en næringsrettet del for å få frem noe av det vi gjør i Norge.


tegneserie om forandring

Digitalisering - med BuidlingSMART og Prosjekt Norge

Hva kan vi gjøre for å løfte digital modenhet i bygg- og anleggsbransjen?

 • Hvilken kunnskap har bransjen?
 • Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering?
 • Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?

Dette webinaret kjøres som et samarbeid mellom Prosjekt Norge og vår ferske partner buildlingSMART.

logo BuildingSMART


Agenda

10.00 – Prosjekt Norge og buildingSMART Norge; Velkommen!

 • Rune Døssland fra Skarpe; Erfaringsbasert fokus på hva som kreves for å starte en digitaliseringsprosess i en organisasjon. Q&A
 • Anett Andreassen fra Statsbygg; Hvordan kan en organisasjon gå fra BIM (som enhet) til en hel digitaliseringsprosess. Q&A
 • Tale Skjølsvik fra Oslo Met; Utfordringer/forhold å tenke på ved en digitaliseringsstrategi og implementering. Q&A

11.15 –  Oppsummering og veien videre

foto Rune Døsland

Rune Døssland er Strategisk- og forretningsorientert sivilingeniør med over 30 års erfaring fra operative og administrative lederroller i ulike norske selskaper, med både nasjonalt og globalt nedslagsfelt. Har hatt mange roller som prosjektleder og programleder for store utbyggingsprosjekter innen IKT, Olje og Gass og landbasert byggevirksomhet.

Rune har også lang erfaring med restrukturering og oppbygging av nye prosjektorienterte virksomheter, samt lede kompetanseorganisasjoner. Har en bred og allsidig ledererfaring fra store organisasjoner og er en av de 4 grunnleggerne av Skarpe siden 2011.

foto Anett Andreassen

Anett Andreassen er direktør for digitalisering og utvikling hos Statsbygg. Anett har lang arbeidserfaring fra ulike roller i Statsbygg og har i de seneste årene hatt sterkt fokus på digitalisering og utviklingsarbeid. Hun var blant annet prosjektleder for Digibygg-prosjektet i 3 år og representerte Statsbygg i konkurransen om Byggenæringens Innovasjonspris med Statsbyggs standard «Papirløs byggeplass».

foto Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som professor i teknologiledelse og prodekan ved Fakultet for Teknologi, Kunst og Design ved OsloMet. Hun forsker og foreleser i grensefeltet strategi og digitalisering med spesielt fokus på kunnskapsintensive organisasjoner. 

Registrer deg for å motta webinarlenke:

Spørsmål? Ta kontakt: wenche.langholm@ntnu.no


modell av BIM leveranser

KA - Digital Samhandling avholdes hos Asplan Viak den 27.02. Tema: BIM standardisering...

Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Tema:  Standardisering av krav til BIM-leveranser – Hvordan få til forenklet og felles praksis i små prosjekter?

Det er en veldig ulike praksis i hvordan man setter krav til BIM-leveranser i bygg- og anleggsprosjekter. Kan vi i KA-Digital komme frem til en felles praksis?  Spesielt på små prosjekter – og særlig for «en-gangs-byggere»  burde det vær mulig å få en enklere kobling mellom krav i og om prosjektet og krav til BIM leveranser.  Her ønsker vi å sett i gang et utviklingsprosjekt for å få dette på plass. VI håper derfor at fest mulig prosjektledere og BIM-koordinatorer har anledning til delta på workshopen hos Asplan-Viak i Sandvika torsdag 27. feb. Dette blir en god fortsettelse på de vi tok opp på forrige workshop. Med den kompetansen som medlemmene i Prosjekt Norge har – så forventer vi konkret å få frem praktiske løsninger i denne og kommende workshoper.

 

Overordnet agenda (med forbehold for endringer/justering av tid):

12:15 – 12:30    Velkommen – og kort presentasjonsrunde

12:30 – 13:00    Innledende presentasjon av Asplan Viak ved Øystein Lystad.  Faglig presentasjon av KIM-prosjektet i BaneNOR

13:00 – 13:45    Hvordan setter vi / kan vi sette krav til BIM leveranser ved Eilif Hjelseth i NTNU
Standarder: ISO, CEN, NS – hva finnes – hva brukes og hva kommer
BIM gjennomføringsplaner / ISO19650 Informasjonsledelse
Bransjeløsninger:  MMI – ModelMaturity Indeks fra EBA og RIF, og litt fra UK
BIM og kontrakter  – hva er under utvikling?

13:45 – 14:00    Pause/nettverking

14:00 – 14:15    Hvordan kan vi kontrollere BIM / informasjonsleveranser ved Harald Onarheim i DigiBIM. Bruk av SIMBA – Statsbygg nye BIM-manual for digital kontroll

14:15 – 14:45    Erfaringsdeling / Diskusjon om hvordan sette krav / tilby BIM-leveranser i små prosjekter

14:45 – 15:15    Veien videre for BIM-leveranser?! Hva kan/bør/må vi i KA Digitalt samspill gjøre?
Interesse for å opprette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre? Hvordan skal dette arbeidet legges opp praktisk?

15:15 – 15:30    Avslutning -> Neste møte

 

Møteevaluering: Pluss/Delta

Tema og vertskap for neste møte

 

https://prosjektnorge.no/ka-digital-samhandling-tidligere-cop/

Torsdag 27. februar 2020
kl. 11:30  Lunsj
kl. 12:00  Workshop  12:00 -15:30 
Asplan-Viak, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika.

Kart: https://tinyurl.com/ubo24c3


Forskning: Tryggere prosjekter med "RiskBIM"

Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet.

RiskBIM fått tildelt 6,8 millioner kroner fra Norges Forskningsråd og meget positiv tilbakemelding på at dette prosjektet har "meget stort verdiskapingspotensial for offentlig sektor og deres brukere, godt over det som er normale forventninger på sammenlignbare områder".

Fokuset i prosjektet vil være å forbedre arbeidsprosesser og dataflyt, og utvikle metoder og verktøy for risikohåndtering og visualisering av risiko og statusinformasjon, sier Arnstein Skogset, fagleder i Bane NOR.

Prosjektet skal forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til RAMS og SHA ved å utnytte potensialet som ligger i BIM og tilhørende verktøy.

Les hele artikkelen i bygg.no.