Idé-verksted - FoU-samling

Max 45 personer. Påmeldingsfrist er 16. april, eller så langt det er plasser.  PÅMELDING NEDENFOR.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter.

Vi inviterer folk som har ulike roller i prosjekter: Prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, energi og IKT. Og det kan være andre spennende aktører knyttet til disse bransjene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere.

Praktiske spørsmål om arrangementet (og eventuelt direkte bestilling) kan rettes til Wenche Langholm, wenche.langholm@ntnu.no, mobil 930 36 792

Andre spørsmål: Anita Moum, anita.moum@tegn3.no, mobil 936 03 400