Nordic 10-10 Informasjons-/brukermøte

Valgfri lunsj 11.30-12.30

Program
12.30 – 15.00:
• Eksempel på hvordan CII 10-10 kan brukes i et stort prosjekt gjennom tre parallelle målinger med ulike aktører (Bodil Dybdahl, Statsbygg)
• Spørsmål og svar, evt. med demonstrasjon av verktøyet

• Lunsj 11.30-12.30

• (Åpent, dvs. ikke-medlemmer kan delta dersom plass) brukermøte 12.30-15.00:
• Status for Nordic 10-10, bruk av CII 10-10 og CII sine planer fremover (Alexander Langlo/Bjørn Andersen, NTNU)
• Erfaringer fra brukere:
• Bruk av CII 10-10 i Statnett, med «Nike-kurve» for prestasjoner som resultat (Ingrid Bjørnsrud, Statnett)
• Eksempel på hvordan CII 10-10 kan brukes i et stort prosjekt gjennom tre parallelle målinger med ulike aktører og oppdatert porteføljeanalyse (Bodil Dybdahl, Statsbygg)
• Måling med stort antall deltakere (Pascal Le Divenah, Sykehusbygg)
• Åpen runde med erfaringsdeling blant brukerne
• Funn fra analyser av hele det norske datasettet (ved NTNU)
• Diskusjon