Prosjektkontor som kompetansesenter for prosjektledelse

Prosjekt Norge har lenge hatt en CoP (Community of Practice - faglig fokusgruppe) for statlige prosjekteiere, der det har vært diskutert ulike tema. Ett tema som har dukket opp nå er hvordan man organiserer og driver et såkalt “prosjektkontor” (engelsk “PMO - Project Management Office), som et kompetansesenter for prosjektledelse i virksomheten.

Dette er et tema mange, også andre typer virksomheter enn statlige prosjekteiere, har eksperimentert med og høstet erfaringer rundt. Vi ønsker derfor å avholde et utvidet CoP-møte, der alle partnerne i Prosjekt Norge er velkomne til å delta, for å dele erfaringer med dette.

Møtet vil avholdes hos Avinor Gardermoen, T2-kontoret.

Vi har nå 1 plass ledig.  Ta snarlig kontakt om du ønsker å være med.