Fagsamling: Samspillsentrepriser

SAMSPILL I PRAKSIS

Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentepreiser?
Prosjekt Norge og OPAK inviterer til ettermiddagsseminar hos OPAK på Skøyen.
Paneldeltakerne representerer akademia, byggherre, entreprenør, prosjektleder, jurist, og rådgiver.

  • NTNU ved Ole Jonny Klakegg (Leder av panelet)
  • Bane Nor ved Henning Scheel, direktør kontrakt og marked
  • AF Gruppen ved Arild Ingar Moe, konserndirektør
  • OPAK ved Einar Michelsen, senior prosjektleder
  • Advokatfirmaet BAHR ved Halvor Mathisen, advokat
  • Norconsult ved Heiko Trampenau, dipl.ing.

Lett servering. Gratis deltakelse.

PÅMELDING OG INFO