Fagdag om usikkerhetsledelse

Vi ønsker velkommen til fagdag i usikkerhetsledelse sammen med NTNU og Forsvarsmateriell.

Les mer her:

Fagdag om usikkerhetsledelse 10. oktober