CII (Construction Industry Institute) sin årlige konferanse, 2019 CII Annual Conference, ble avholdt 5.-7. august 2019 i San Diego. Temaet i år var «The future is here, are you ready?» 

For Prosjekt Norge var det spesielt interessant at CII arrangerte en felles frokost for såkalte «global affiliates», altså liknende sentra som CII og Prosjekt Norge rundt om i verden, som CII samarbeider med. Tanken er å formalisere dette samarbeidet i større grad og bl.a. sikre at forskningen som gjennomføres i de ulike landene gjøres tilgjengelig for, og gir nytte for, alle partnerne.

Deltakelsen var rekordstor, med ca. 750 deltakere fra et stort antall virksomheter og land, om enn dominert av Nord-Amerika.

Følgende (faglige) presentasjoner ble gitt (selve presentasjonene er bare tilgjengelige for nedlasting for konferansedeltakerne, men ta kontakt dersom det er interesse for å motta en eller flere lysark-serier, så kan vi sende disse):

·       To Lead the Change, You Have to Be the Change – Art Markman, The University of Texas at Austin

·       Virtual Construction: VR-enabled Project Delivery  – (Research Team TC-02, Virtual Reality in Construction)

·       Protecting Business Value from the Impact of Regulations – (Research Team PUI-01, Identifying and Evaluating the Impact of Regulations throughout the Project Life Cycle)

·       Start Paddling! Staying Ahead of Technological Change – Tim Spaulding, U.S. Air Force

·       Productivity Breakthroughs Transforming Industries​ – (Research Team DCC-01, How to Double Productivity)

·       Revisiting Project Delivery Performance: 1998–2018 – (Research Team CPF-RGA 02-18, Revisiting Project Delivery Performance)

·       Featured Presentation – CIIs plans for OS2.0 Research –  Stephen Mulva, CII Executive Director,

·       Flexible Facilities for Manufacturing & Life Sciences – (Research Team MLS-01, Flexible Facility Development for Manufacturing & Life Sciences)

·       Should I Use a Custom or Standard Design? – (Research Team UMM-01, Achieving Higher Levels of Standardized Facility Design in the Upstream, Midstream, and Mining Commodity Market)

·       Evaluation of Life Cycle Cost Estimation Tools (Research Team FHC-02, The Relationship between the Built Environment and the Business Case)

·       FEED MATRS in PDRI –  (Research Team 361, Integrating FEED MATRS in PDRI)

·       Design Deliverable Quality for Building Projects – (Research Team 320a, Definition and Measurement of Engineering/Design Deliverable Quality for Building Facilities)

Som titlene viser var det en viss spredning i tematikk, men med ny teknologi/endringer som en fellesnevner for mange av presentasjonene. Forøvrig ble det presentert «gammel teknologi» ved at get-together dagen før konferansen som ble avholdt på dekket til hangarskipet USS Midway, som er museumsskip fortøyd i San Diego, med en stor samling fly.