Note: Wondimus presentasjon er oppdatert med endringer 15.12.20

Drøyt 50 personer hadde meldt seg på dagens webinar i serien Tidlig Involvering av entreprenør – med tema Best Value Procurement. Dette temaet engasjerer og det ble godt reflektert i gode spørsmål og diskusjoner.  Det liker vi.

Serien ledes av Paulos Wondimu som presenterte metodikken og fordeler/ulemper.  Agnar Johansen presenterte studien «Grad av frihet til tidlig involvering av entreprenør» og masteroppgaven «Best Value Procurement: Anskaffelsen E6 Roterud – Storhove». Presentasjonene finner du som lenke bak illustrasjonene.