Statsråd Hareide har pekt på både porteføljestyring og tidlig involvering som viktige utviklingsområder for å få bedre samferdselsutbygging til en lavere kostnad.

Prosjekt Norge, som er landets største fagaktør innen prosjektfag, med 6 universiteter i tillegg til SINTEF som partnere, har over lengre tid hatt fokus på både porteføljestyring og tidlig involvering. Dette vil nå bli ytterligere intensivert som respons på statsrådens etterlysning.

Prosjekt Norge arrangerer derfor en webinar-serie i tre deler om Tidlig involvering. Se oppslagene i vår kalender.