Link til nettbasert spørreundersøkelse:

https://liverpool.onlinesurveys.ac.uk/hva-er-vare-holdninger-nar-vi-samarbeider-i-prosjekter-vdc

  • Undersøkelsen gjøres for å få en bedre forståelse holdningsendringer til teknologi og betydningen av menneskelige faktorer i anlegg og eiendomsbransjen.
  • Dine svar vil være 100% anonyme og ikke deles med andre.
  • De fleste spørsmålene er frivillige å svar på, så bare hopp over dersom det er noe du ikke kan svare på.
  • Vi håper derfor at du kan sette av 5 til 7 minutter å svar på spørsmålene.
  • Deltar du, kan du få tilsendt resultatene etter at den er gjennomført.

Undersøkelsen gjennomføres av Sujan Sujesh (Ph.D-student) og Eilif Hjelseth

 

Eilif Hjelseth, PhD

Professor in Building Information Modelling

E-mail     eilif.hjelseth@ntnu.no

Phone:   +47 952 66 100

LinkedIN: https://no.linkedin.com/in/hjelseth